szerokie_ilustracje_fiber_b2b_1

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie dostępność informacji i elastyczność usługi jest jednym z podstawowych wyróżników przedsięwzięcia odnoszącego sukces rynkowy. Jako firma działająca  w branży nowoczesnych technologii mamy tego głęboką świadomość.

Jako jedyna firma w rejonie posiadamy istniejący i w pełni funkcjonalny szkielet sieci, oraz całą wiedzę i infrastrukturę niezbędną do jej rozbudowy i konserwacji.
Z racji naszego doświadczenia w budowie sieci bezprzewodowych oraz posiadania największej i najbardziej rozbudowanej infrastruktury nadajników, mamy również możliwość zestawiania naszym klientom zapasowych łącz bezprzewodowych, pozwalających na świadczenie usługi w pełni bezpiecznej i redundantnej.

Będąc firmą lokalną jesteśmy elastyczni w podejściu do każdego naszego klienta, a czas naszej reakcji jest zdecydowanie krótszy od dużych korporacji. Dlatego też jesteśmy w stanie zaoferować usługę o dowolnie zmiennych parametrach, zarówno technicznych (prędkość transmisji – tzw. BandWith) jak i jakościowych (umowa serwisowa – tzw. SLA) zarówno w krótkim okresie podczas świadczenia usługi, jak i na cały okres jej trwania.

 Operując naszymi łaczami jesteśmy w stanie w pełni funkcjonalnie połączyć wszystkie rozległe lokalizacje Państwa przedsięwzięcia w obrębie naszego regionu, zapewniając prędkości sieci większe niż prędkość dostępu do lokalnych zasobów komputera. Takie połączenia mogą być funkcjonalne np. przy:

  1. połączeniu wszystkich punktów sprzedaży w jedną szybką sieć, z ujednoliceniem np. stanów magazynowych, 
  2. scentralizowaniu spływu wszystkich dokumentów do jednego punktu (np. do księgowości) w trybie rzeczywistym
  3. weryfikacji obecności/faktu wejścia-wyjścia pracowników, lub klientów w obiektach w trybie on-line 
  4. rozproszeniu działów firmy w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych, bez utraty ciągłej łączności ze wszystkimi zasobami każdej z tych lokalizacji. 

Posiadając łącze 10 Gbit/s możemy zaoferować Państwu usługę dostępu do internetu o dowolnych oczekiwanych przez Państwa parametrach, (np. łącze symetryczne o przepustowości 500 Mbit/s.)

Wykorzystując technologię naszych łącz możemy dystrybuować lub transferować dla Państwa sygnał analogowy pomiędzy lokalizacjami Państwa firmy bez strat, opóźnień, zakłóceń i z zapewnieniem jego poufności. Bywa to przydatne np. przy:

  1. konstrukcji jednego stanowiska monitoringu wizyjnego dla wszystkich Państwa lokalizacji, 
  2. transmisji sygnału TV z jednej głównej lokalizacji do wszystkich pozostałych oddziałów, 

Jesteśmy również w stanie zaoferować państwu usługę telefonii stacjonarnej, o parametrach biznesowych, umożliwiających:

  1. bezpłatną łączność wewnątrz wszystkich oddziałów i stanowisk w firmie, 
  2. własną centralę obsługującą wszystkie lokalizacje, z automatycznym rozliczaniem połączeń wykonanych z danego numeru,
  3. możliwość dowolnej konfiguracji opcji „call-center” ze wszelkimi informacjami powitalnymi, monitoringiem połączeń, oraz analizą ruchu dostępnymi on-line w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie te usługi jesteśmy w stanie zaoferować Państwu w sposób bezpieczny, wiarygodny i z dowolnym oczekiwanym poziomem bezpieczeństwa i redundancji.
Należy również podkreślić, że czas realizacji zamówienia konkretnej usługi oraz reakcji na Państwa potrzeby, jest realnie krótszy, z uwagi na nasze lokalne położenie.

Prosimy zapamiętać, nasza firma to:
Lokalny Operator – Globalne Możliwości!!!